Tuesday, March 1, 2011

Critica actuală sub asediu

Cercul Metacritic revine cu o dezbatere pe tema Critica actuală sub asediu – între „revolta” autorilor şi proliferarea new media.  Întâlnirea va avea loc joi, 3 martie, de la ora 17.  

După un deceniu de activitate intensă, critica de întâmpinare scrisă de criticii „tineri” ai generaţiei 2000 a ajuns la momentul bilanţului, care coincide cu un val de polemici iscate de rubrica „Scriitori despre critici” din „România literară”, unde câţiva scriitori altfel bine cotaţi pun sub semnul întrebării temeiurile, stilul, opţiunile criticii tinere, mai în glumă, mai în serios, cu ironie (Petru Cimpoeşu), cu severitate şi sarcasm (Claudiu Komartin) sau cu fervoarea unui scriitor îndrăgostit de arta sa (Dora Pavel). Într-un interviu din 2010, Mircea Cărtărescu critica dur noua promoţie de critici literari, cu toate că aceştia au decretat Orbitor-ul drept cel mai bun roman al deceniului.
Se poate vorbi de un eşec al generaţiei „aşteptate” de tineri critici? Cât e adevăr şi cât e „reacţie umorală” din partea autorilor în textele recente? Cum poate trece un autor la replică fără a fi catalogat drept „frustrat”, „umoral” sau „degrabă aruncător de invective”? Care sunt noile provocări care îl aşteaptă pe comentatorul literaturii actuale în contextul proliferării new media (facebook, twitter etc.)? Care sunt consecinţele concrete ale puterii dobândite de masa cititorilor neprofesionişti prin reţelele de socializare, bloguri, forumuri etc. asupra autorităţii şi a stilului comentatorului profesionist? Care sunt victimele colaterale ale confruntării dintre media tradiţională şi cea emergentă şi a victoriei iminente a celei din urmă?
Despre toate astea vom discuta joi. Vă așteptăm!

Mai multe detalii la http://metacritic.wordpress.com/

No comments: